Medlem i en skytteklubb

 

Som medlem i en skytteklubb så får man tillgång till de faciliteter som en skytteklubb kan ha. Det är ju främst en eller flera olika typer av skjutbanor som finns i klubbens ägo och som måste skötas om. Det finns oftast samlingslokaler också där allehanda möten avhandlas.

Som medlem så får man ställa upp om något ska fixas på skjutbanan. Vissa saker kanske man måste ta in experter för men många saker kanske ni grejar själva. Det kan vara att klubbhuset ska målas om eller en ny skjutbana ska anläggas. Allt som ska göras har tagits beslut om på årsmötet och tillsammans med alla andra klubbens medlemmar så läser ni allt som ska göras.

Hela området där klubben håller till ska vara välskött för allas trevnad. Det går inte att ha en skjutbana som förfaller utan det måste hela tiden hållas efter. Det kan finnas en anledning att skapa en underhållsplan på vilka saker som ska behöva åtgärdas och vem som har ansvaret att detta blir gjort. Varje medlem i klubben måste ta sitt ansvar att se till så att allt fungerar som det ska på skjutbanan. Och som sagt om det är stora saker som ska åtgärdas så får proffs anlitas för att åtgärda detta.