Ordna med föreningens skjutbana

 

Är du medlem i någon förening där det arbetas med skytte så finns det alltid saker att göra vid skjutbanan. Är det inte att hålla det rent och snyggt så kan det att vara till för de som inte har så stor erfarenhet av skjutbanan och dess regler.

Det kan även vara att rensa och hålla bort sly och annat som vuxit upp kring skjutbanan. Det kan vara så att ni anlitat experter att ta ner några träd som varit i vägen och vuxit sig allt för stora. Då är det mängder med ris och virke som sk tas om hand. Kapa upp träden så har ni ved för lång tid framöver.

Tillsamman så vill ni ha en skjutbana att vara stolt över. Så det gäller att så många som möjligt engagerar sig i allt som behöver göras på skjutbanan. Det finns uppgifter för alla som vill hjälpa till. Det kan vara att klubbhuset behöver målas om eller att någon altan behöver förbättras och bytas ut trallvirke på. 

Det är ni tillsammans i föreningen som skapar den trivsamma miljö som ni alla vill ha. Det är inte bara föreningens styrelse som ska fixa saker och ting utan det är medlemmarnas ansvar också. Var med och påverka vid årsmöten om vad som behöver åtgärdas.