Jaga med hund

 

Att jaga med hund är väldigt vanligt i Sverige och det finns många olika hundraser som traditionellt sett räknas som jakthundar. Faktum är så många som en fjärdedel av alla registrerade hundar i Sverige faller in under begreppet jakthund.Det finns en mängd namn för olika typer av jakthundar beroende på vad de historiskt sett avlades för att jaga. Termer som drivande, ställande, apporterande, förföljande, skällande, stötande och stående är alla kategorier av hundar, ofta med flera olika raser representerade i varje kategori. Jakthundar är ofta väldigt aktiva rashundar som regelbundet bör få utlopp för sina jaktinstinkter. Det finns dock många ”jakthundar” som idag hålls som sällskapshundar och klarar sig med andra aktiviteter.Det är viktigt att utforska vilken typ av hundras som passar bäst för en viss typ av jakt, och en hund som ska hålla på med jakt ska helst ha tränats för detta redan i tidig ålder, men tack vare rasens naturliga instinkter kan det ibland räcka med en kurs för att utveckla dessa rent praktiskt.Att jaga med hund kan också betyda att man behöver en del specialutrustning. Det är sällan något väldigt omfattande eller dyrt dock, och en välutrustad jaktbutik har oftast det man behöver för hunden.Har man en rashund och är intresserad av vilken typ av jakt den är lämpad för kan man alltid ta kontakt med ras- eller specialklubben för mer information.