Teknisk support på jakten

 

Under jakten är det ofta millisekunder som skiljer mellan framgång och misslyckande. Samtidigt tillbringar man många långa timmar i relativt utsatthet för vind och väder. Tillsammans ställer detta höga krav på utrustningen. Kläder och verktyg, men framför allt de tekniska enheterna måste fungera felfritt i alla lägen och får absolut inte svika när det väl gäller att tänka och handla kvickt.ViltkameraEn avgörande komponent under jakten är kikarsiktet. Beroende på typen av jakt behövs en motsvarande kikare. Ska du skjuta långhållsskott under älgjakten eller letar du efter det optimala kikarsiktet till nästa drevjakt? Egenskaper som skottfasthet, hållbarhet, elektronik och linskvalitet stiger ofta proportionellt i relation till priset. Även fast de flesta föredrar ett belyst riktmedel hänger andra aspekter som exempelvis idealvikt eller förstoringsgrad i stor utsträckning på rent personliga preferenser. Näst efter att faktiskt få prova på produkterna är det bästa alternativet att läsa branschtidskrifternas egna tester.Ett annat praktiskt tekniskt hjälpmedel, som däremot snarare spelar en biroll under själva jakten är viltkameran eller åtelkameran. Åtelkameror används i förberedande syfte för att övervaka djurens beteende- och rörelsemönster inom jaktområdet. Kameran tar självständigt bilder utifrån de parametrar användaren har ställt in. Vanligtvis låter man kameran vila under en viss del av dygnet, eftersom djuren inte heller är aktiva under dessa timmar. På så vis skonas batteriet.Ytterligare en smart pryl är jaktradion. Men att hitta den bästa enheten är inte det lättaste. Prissättningen motsvarar nämligen inte alltid den faktiska kvaliteten hos produkten. Dessutom finns det en mängd olika utföranden som ofta försetts med en del specialfunktioner. Eftersom de är unika blir de många apparaterna ännu svårare att jämföra. Viktigast är nog ändå grundläggande saker som batteriets livslängd och räckvidden vid signalöverföringen. Stor användarvänlighet och ett högt väderskydd är också matnyttiga egenskaper.